Zlecenie usługi serwisowej (PL-Service)

Dane kontaktowe

Prosimy o uzupełnienie poniższych informacji oraz przesłanie formularza do naszego centralnego działu serwisu. Natychmiast zajmiemy się realizacją zlecenia i prześlemy je do właściwego serwisanta. Serwisant skontaktuje się z osobą kontaktową podaną w formularzu w celu ustalenia terminu wykonania usługi serwisowej.
Zlecenie wypełnione niepoprawnie może nie zostać zrealizowane.

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
Dane zlecenia serwisowego
W tej części można nadać swój własny numer zlecenia (nie należy podawać numeru zlecenia Reflex).

Inny adres rozliczeniowy

W razie potrzeby można tu wprowadzić inny adres e-mail

Dane obiektu
Dane urządzenia

Poniżej możliwe jest załączenie dodatkowych informacji. Mogą to być zdjęcia przedstawiające charakter uszkodzenia lub tabliczkę znamionową urządzenia.

Złożenie zlecenia serwisowego

Obsługa serwisowa świadczona jest przez nas zgodnie z aktualnie obowiązującymi i opublikowanymi warunkami obsługi serwisowej w zakresie nieobjętym gwarancją. Usługi serwisowe fakturowane są na Zleceniodawcę, z wyjątkiem wskazania innego adresu rozliczeniowego. Decyzję o występowaniu uprawnień z tytułu gwarancji podejmuje wyłącznie kierownictwo obsługi serwisowej. Opłata zostanie naliczona również w przypadku, gdy zgłoszenie wady okaże się bezpodstawne. Aktualnie obowiązujące warunki świadczenia usług serwisowych znajdują się w Warunkach serwisu.

W przypadku, gdy naprawa nie ma być przeprowadzona, naliczone zostaną koszty przyjazdu i weryfikacji na miejscu.

captcha